11/06/2011

Alla drabbas av håravfall

by   |  sent email to author

Allt detta med hur man tappar hår och vad som avgör vem som gör det är mycket komplicerade reaktioner och alls inget som är lätt att förstå. Däremot är det avgörande för vilka som skall tappa håret tidigt i livet eller dom som skall kunna behålla sitt fina hår och inte bli tunnhårig förrän lång in i livet. Ibland gäller det att ha lite tur också.

Alla drabbas av håravfall någon gång i livet mer eller mindre. Män eller kvinnor, unga eller gamla, oavsett ålder, kön och ras, ingen kommer undan denna jobbiga process.

Laserbehandling är en möjlighet att stoppa processen eller göra så den går långsammare. Energin från lasern tränger in i mitokondrierna som finns inne i varje hårcell och där tas ljuset upp av kromoforer som ser till att en kemisk reaktion producerar ATP – cellens energi (motsvarande glukos i våra muskler eller enkla sockerarter i fotosyntesen i naturen). Processen då laserljus (energi) träffar hårcellerna och får cellerna att växa bättre är en form att fotokemi, kallad biostimulering.

 

Filed under at 06:38 and
Add a comment »


Comments are closed.